ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Персональних даних
Данна Політика конфіденційності персональних даних (далі - Політика конфіденційності) діє відносно всієї інформації, яку Адміністрація сайту, розміщеного за адресою: https://udance.com.ua (далі - Сайт), може отримати про Користувача під час використання останнім Сайту .

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:

1.1.1. «Адміністрація сайту https://udance.com.ua (далі - Адміністрація сайту)» - фізичні або юридичні особи, уповноважені на управління Сайтом, які організовують і (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних , склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.

1.1.2. «Персональні дані» - будь-які відомості, за якими ідентифікується або може бути ідентифікована фізична особа (суб'єкт персональних даних), які вона надає в процесі використання сервісів сайту та/або замовлення послуг.

1.1.3. «Обробка персональних даних» - будь-яка дія або сукупність дій, таких як збір, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» - обов'язкове для дотримання будь-якою фізичною та/або юридичною особою, що отримала доступ до персональних даних вимоги не допускати їх поширення без згоди суб'єкта персональних даних або наявності інших законних підстав.

1.1.5. «Користувач сайту (далі Користувач)» - особа, яка має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет і використовує Сайт.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Використання Користувачем Сайту означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання Сайту.

2.3. Данна Політика конфіденційності застосовується лише до Сайту https://udance.com.ua. Адміністрація сайту не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступними на Сайті.

2.4. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем на Сайті.

3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

3.1. Данна Політика конфіденційності встановлює обов'язок Адміністрації сайту щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач надає Адміністрації сайту при використанні сервісів Сайту та/або при замовленні послуг.

3.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, можуть включати в себе наступну інформацію:

3.2.1. прізвище, ім'я, по батькові Користувача;

3.2.2. дату народження Користувача;

3.2.3. контактний телефон Користувача;

3.2.4. адреса електронної пошти (e-mail);

3.2.5. місце роботи Користувача;

3.2.6. інформацію, яка автоматично зберігається в журналах сервера і включає в себе: IP-адрес, присвоєний Користувачеві провайдером інтернет-послуг; інформацію про браузер Користувача (або іншої програми, за допомогою якої здійснюється доступ до сервісів); назви сторінок, які Користувач відвідує на Сайті; дату і тривалість відвідування Сайту.

3.3. Права та обов'язки Користувача Сайту регламентує Закон України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI.

4. ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАННИХ КОРИСТУВАЧА

4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація сайту може використовувати в цілях:

4.1.1. Ідентифікації Користувача для оформлення замовлення і (або) укладення Договору (на надання послуг) дистанційним способом.

4.1.2. Встановлення з Користувачем зворотного зв'язку, включаючи надсилання повідомлень, запитів, що стосуються використання Сайту, надання послуг, обробка запитів від Користувача.

4.1.3. Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайству.

4.1.4. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.

4.1.5. Повідомлення Користувача Сайту про стан замовлення.

4.1.6. Обробки і отримання платежів, підтвердження податку або податкових пільг, відхилення платежу.

4.1.7. Надання Користувачеві ефективної клієнтської і технічної підтримки при виникненні проблем пов'язаних з використанням Сайту.

4.1.8. Надання Користувачеві з його згоди, оновлень послуг, спеціальних пропозицій, інформації про ціни. Розсилки новин та інших відомостей від імені Сайту або від імені партнерів Сайту.

4.1.9. Надання доступу Користувачеві на сайти або сервіси партнерів Сайту.

5. СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАННИХ

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI .

5.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам для використання Користувачем певного сервісу або для виконання певної угоди або договору з Користувачем.

5.3. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України тільки на підставах та в порядку, встановленим законодавством України.

5.4. При втраті або розголошенні персональних даних Адміністрація сайту інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.

5.5. Адміністрація сайту вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

5.6. Адміністрація сайту спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або інших негативних наслідків, викликаних втратою або розголошенням персональних даних Користувача.

6. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

6.1. Користувач зобов'язаний:

6.1.1. Надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування Сайтом.

6.1.2. Оновити, доповнити, надану інформацію про персональні дані в разі зміни даної інформації.

6.2. Адміністрація сайту зобов'язана:

6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності.

6.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попередньої письмової згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування, або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком п.п. 5.2. і 5.3. цієї Політики Конфіденційності.

6.2.3. Вживати заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.

6.2.4. Здійснити блокування персональних даних, що відносяться до відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу з захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Адміністрація сайту, в разі невиконання своїх зобов'язань, несе відповідальність за збитки, понесені Користувачем у зв'язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до законодавства України, за винятком випадків, передбачених п.п. 5.2., 5.3. і 7.2. цієї Політики Конфіденційності.

7.2. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація сайту не несе відповідальність, якщо дана конфіденційна інформація:

7.2.1. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.

7.2.2. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією сайту.

7.2.3. Була розголошена за згодою Користувача.

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. До звернення в суд з позовом у спорах, що виникають із відносин між Користувачем Сайту і Адміністрацією сайту, обов'язковим є пред'явлення претензії (письмової пропозиції про добровільне досудове врегулювання спору).

8.2 .Отримувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії, письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.

8.3. При не досягненні згоди суперечка буде передана на розгляд до судового органу за місцем знаходження Адміністрації сайту.

9. ДОДАТКОВІ УМОВИ

9.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни в дану Політику конфіденційності без згоди Користувача.

9.2. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

9.3. До цій Політиці конфіденційності та відносин між Користувачем і Адміністрацією сайту застосовується чинне законодавство України.При виникненні зауважень та/або запитань з приводу цієї Політики конфіденційності, Адміністрація сайту просить звертатися за вказаними нижче контактами:

E-mail: magazine@udance.com.ua